آموزش کتاب درسی تاریخ دهم انسانی در یک صفحه

قیمت وسیله: 
250000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این محصول به نام آموزش کتاب تاریخ دهم انسانی در یک صفحه توسط مسلم میرزاوند دبیر تاریخ شهرستان اندیمشک طراحی شده است طرح هم جنبه نوآوری دارد و هم در تسهیل و تسریع روند آموزش تاریخ دهم انسانی موثر است ضمن اینکه الگویی جدید از تدریس تاریخ ارائه میدهد بر اهمیت درس تاریخ دهم انسانی به عنوان نخستین کتاب تخصصی دانش آموزان تاکید دارد.این وسیله با قابلیت جانمایی آسان در کلاس درس کم هزینه و نسبت به سایر وسایل کم آموزشی به صرفه تر است و نیاز به راهنما و دبیر ندارد . این طرح یادگیرندگان را با مفهوم اصلی و واقعی موضوعات درس ها آشنا می سازد و دانش آموزان را در یادگیری مهارت خلاصه نویسی مطالب دشوار و طولانی کمک می کند . امکان ارائه آن به شکل نرم افزاری ( پاورپوینت ) وجود دارد همچنین ضمن تبیین اهداف آموزشی مشخص باعث تقویت یادگیری درس به درس دانش آموزان با کتاب اصلی خواهد شد . از دیگر ویژگی های آن این است که حاوی بیش از 500 نکته تاریخی و آموزشی است و همچنین قابلیت جبران کمبود ساعت اختصاص یافته به درس تاریخ دهم انسانی در مدارس را دارد. این وسیله می تواند در هم فکری و پرسش و پاسخ دانش آموزان و همکاری متقابل دانش آموزان و دبیران تاریخ موثر است و ...

 اعتبارنامه