سازه‌های مکانیک موتوردار چالیک (سطح 2)

قیمت وسیله: 
1300000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این محصول برای ساخت وسایل متحرک موتوردار و آموزش عملی و کاربردی سرفصلهای درسی علوم و ریاضی مورد استفاده قرار میگیرد و دارای دو دفترچه راهنما برای استفاده مربی و دانش آموز میباشد

 اعتبارنامه