پازل سه‌بعدی بناهای تاریخی ـ پازل عالی قاپو

قیمت وسیله: 
550000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
موسسه میراث فرهنگ و تمدن پارس برای اولین بار در ایران موفق به طراحی و تولید پازل سه بعدی بناهای تاریخی ایرانی- اسلامی شده است، صنعتی که ابزار مهم فرهنگی- تبلیغاتی در جهت شناساندن و القای عناصر فرهنگی به حساب می آید که موجب شناسایی فرهنگ و تمدن کشور و تقویت هویت فرهنگی – ملی نوجوانان و جوانان می گردد. علاوه بر آن ابزار کارآمدی برای شناساندن مظاهر تمدن کشور عزیزمان به سایر ملل نیز محسوب می شود. پازل سه بعدی عالی قاپو یکی از این محصولات به حساب می آید که علاوه بر بالا بردن هنر نقشه خوانی آشنایی دانش آموزان را با این بنای مهم بالا می برد

 اعتبارنامه