نمودار از تاسیس تا انقراض حکومت‌های ایران باستان

قیمت وسیله: 
25000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این محصول در دو نسخه نوشتاری و الکترونیکی(پرده‌گار)، به شکل نموداری با نوار زرد رنگ طراحی گردیده و شامل 9 خانه است که ستون عمودی آن به نام سلسله‌های تاریخی ایران باستان و بر اساس توالی سلسله‌ای و زمانی طراحی شده که شامل 6 سلسله یا حکومت است. در این نمودار بیشترین تاکید بر روی سلسله‌های تاریخی پیش از ورود آریایی‌های حاکم بر ایران با توجه به شواهد مکتوب به دست آمده و از آن میان به حکومت ایلامی‌ها توجه شده است. سپس به حکومت‌های نخستین آریایی تا پایان دوره ساسانی پرداخته شده است. علاوه بر حکومت‌های ایرانی یکی دیگر از حکومت های که بنیان گذاران آن غیر ایرانی بودند حکومت سلوکیان یا جانشینان هجوم اسکندر مقدونی است که با توجه به تاثیری که در تاریخ ایران دارند به آن نیز اشاره شده است. هدف از این محصول آن است که مخاطب بتواند سیر روی کار آمدن تا فروپاشی حکومت های ایلامی، مادی، هخامنشی، سلوکی، اشکانی و ساسانی تا ورود به دوره ایران اسلامی را در یک نگاه مشاهده و مطالعه نماید. محصول حاضر، از نظر اندازه و ابعاد در یک محیط کاغذ A3 و در اندازۀ کوچکتر در محیط A4 قابلیت چاپ و استفاده را دارد که به صورت یک صفحه، نمودار حکومت‌های ایران باستان را به تصویر می‌کشد. همچنین با قابلیت نصب آسان در کلاس درس، در فهم و به خاطر‌سپاری دوره‌های تاریخی، در فراگیری مطالب و نکات مهم و کلیدی درس تاریخ به دانش‌آموز کمک می‌کند.

 اعتبارنامه