بازی ساخت واژگان سه حرفی

قیمت وسیله: 
0 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این بازی جذاب و ابتکاری با هدف آموختن الفبا، واژگان پایه‌ای؛‌ و الگوهای متنوع جمله‌سازی، ضمن آنکه به همبازی‌های کودک فرصت طلایی با هم بودن و آموختن از هم و به هم را از طریق بازی‌های شاد و انگیزاننده می‌دهد به عنوان یک سرگرمی موجب توسعه دهنده قوای ذهنی و رشد دانش واژگانی بزرگسالان خواهد شد و به همه اعضای خانواده فرصت می‌دهد ضمن بازی با کودک مهارت‌های خوانداری و نوشتاری را به شکل طبیعی به وی بیاموزند.

 اعتبارنامه