آموزش ساخت و پرواز هواپیمای مدل جمپا

قیمت وسیله: 
950000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
محصولات هواپیمای مدل جمپا مطابق با استاندارد جهانیFree Flight(FAI) با رعایت سه اصل ساختار آموزشی ،آموزش مرحله ای ،روانشناسی آموزشی طراحی گردیده است . هدف جمپا افزایش خلاقیت،مهارت ،سرعت و تمرکز در کنار ایجاد رقابت و هیجان در دانش آموزان با بکارگیری علم و ورزش هوانوردی طراحی طراحی گردیده است ..در بخش دپارتمان جمپا دانش آموزان مطابق با (کتاب کار و فناوری) با ساختار کار با چوب ،ساخت و ساز و اجزای هواپیما و در بخش دیگر با نحوه نقشه خوانی ،ساخت هواپیمای و مونتاز آن آشنا میگردند . مهمترین بخش این محصول (کتاب علوم تجربی ) آشنایی با نیرو ها ، فرامین و نحوه پرواز هواپیمای میباشد. که در مبحث تریم و پرواز تاثیر گذار است . محصولات آموزشی جمپا علاوه بر دانش علمی در کارگروه مدل -فدراسیون جهانی ورزشهای هوایی دارای مسابقات بین المللی و جهانی( پرواز آزاد )میباشد و یک نوع ورزش هم محسوب میگردد.

 اعتبارنامه