جعبه الفبای کلمات خورشیدی

چکیده معرفی محصول: 
این محصول برای خود ارزیابی دانش‌آموز طراحی و تولید شده است. اندازه کارت‌های تصویر/کلمه، حروف الفبا و اعداد با توجه به نوع آموزش و جعبه طراحی شده‌اند. و رنگ کلمات با توجه به اینکه آموزش از کل به جز می‌باشد، به یک رنگ (مشکی) نوشته شده‌اند. استفاده از این جعبه آموزشی بعد از معرفی نشانه جدید و برای تثبیت آموخته‌های دانش‌آموزان مورد استفاده قرار می‌گیرد و به نوعی خودآموزی است و برای آموزش کلمات یا حروفی که برای نو آموزان کلاس اولی سخت‌تر است بسیار مفید و قابل توجه بوده و با جلب توجه خاص مخاطب، به شیوه بازی و تاکید بر روی نکات کلیدی درس جدید، مانع کسالت و موجب تقویت حافظه‌ی دیداری وی خواهد شد. جعبه شامل 173 کارت تصویرـ کلمه (در پشت تمامی کارت‌ها توضیحات کامل در خصوص آن کلمه از جمله بخش و صداهای آن کلمه به همراه یک جمله کلیدی نوشته شده است)، 40 کارت حروف الفبا به ترتیب دروس (زیر تمام حروف، اسم و صدای آن‌ها نوشته شده است) و کارت اعداد که جهت بخش کردن کلمه‌ها می‌باشد، نیز داخل جعبه جهت استفاده در قفسه‌های جداگانه‌ای مرتب شده‌اند. به این صورت که دانش آموز نشانه‌ای را که تازه آموزش دیده است را داخل خورشید قرار می‌دهد. سپس کارت‌هایی که آن نشانه جدید را داشته باشند انتخاب و داخل مستطیل که انتهای شعاع خورشید می‌باشد جاگذاری می‌کند. بعد از تشخص کلمه و جاگذاری آن در جای مناسب به بخش کردن آن کلمه می‌رسد. در این مرحله دانش‌آموز کلمه را بخش می‌کند و عدد مناسب را در جایی که مشخص شده است قرار می‌دهد.

 اعتبارنامه