تخته ضرب

قیمت وسیله: 
1200000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
همه افراد در شروع یادگیری ریاضی با مشکلی به نام جدول ضرب روبرو هستند. همه می‌دانیم که یاد گرفتن صحیح ضرب اعداد پایه ریاضی است و می‌تواند در آینده درسی نیز تاثیرگذار باشد. دستگاه آموزش ضرب اعداد با یک سیستم جدید و مفرح ضرب را در ذهن فراگیر حک می‌کند. این محصول شامل یک تخته که اعداد 1 تا 10 بر روی آن نوشته شده است. فلش مربوط بالای اعداد را بر روی عدد خاصی مانند 8 حرکت می‌دهیم سپس مهره‌ی یکی از اعداد به عنوان مثال 5 را در کنار تخته‌ی ضرب می‌گذاریم. حال مهره‌های قرمز رنگ را در 8 ردیف 5 تایی می‌چینیم. با شمارش مهره‌های قرمز به پاسخ ضرب می‌رسیم. بسته‌ی آموزشی تخته‌ی ضرب شامل: 1. یک صفحه (100 خانه، شماره نوشته شده 1 تا 10، جایی برای قرار دادن مهره‌ی عدد و یک فلش متحرک روی تخته) 2. 10 عدد مهره‌ی اعداد 1 تا 10 3. 100 عدد مهره‌ی قرمز

 اعتبارنامه