دایره اعداد 1 تا 10

قیمت وسیله: 
1200000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
در این محصول کمک آموزشی، کودک با استفاده از دایره‌های رنگی و اعداد، می تواند شمارش، رنگ و اعداد را با یک روش سرگرم کننده و ملموس یاد بگیرد. این محصول شامل 10 صفحه، ده مهره‌ی شماره 1تا 10 و 55 عدد مهره ی رنگی به همراه 5 مهره اضافی می‌باشد. روش کار: در قسمت بالای صفحه شماره قرار می‌گیرد کودک با استفاده از مهره‌های رنگی به همان تعداد مهره بر روی صفحه‌ی پایین فرار می‌دهد.

 اعتبارنامه