ازهار الربیع (الاساسیه)

قیمت وسیله: 
40000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
کودکان کلماتی را که می‌شنوند به خاطر می‌سپارند و تقلید می‌نمایند، به مرور آنچه را که می‌فهمند بر زبان جاری می‌سازند. آنگاه می‌خوانند، می‌نویسند و سرانجام دانسته‌های خود را تحلیل می‌نمایند. با توجه به این مهم؛ سعی شده است تمام این جوانب به فراخور سن و موقعیت زبان‌آموز و به صورت تدریجی در این آن لحاظ شود. این بسته آموزشی از مجموعه ازهار الربیع به عنوان راهنمای آموزشی وِیژه معلمان برای تدریس مکالمه عربی به کودکان دوره پیش‌دبستان و سال اول ابتدایی طراحی و تولید شده است. محتوای آموزشی این مجموعه شامل آموزش واژه‌ها و اصطلاحات و مکالمه‌های بنیادین است. تمرین‌های مختلف نیز با توجه به فعالیت های فردی و گروهی مورد علاقه کودکان در قالب تصاویری شاد و زیبا طراحی شده است. خواندن و نوشتن از زبان آموز انتظار نمی‌رود. در پایان دوره آموزشی با گسترش دایره واژگان و آشنایی با الگوهای ساختار جمله زبان ‌آموز، توانایی‌های زیر در وی تقویت خواهد شد: 1. درک مفهوم از شنیدارهای عربی (الاستماع) 2. بیان جملات عربی با تکیه بر الگوهای موجود در کتاب‌ها (المحادثه) 3. خواندن متون ساده عربی و درک مفهوم آنها (القرائه) 4. نوشتن متون ساده عربی با اصول صحیح (الکتابه)

 اعتبارنامه