پک آموزشی سطح یک (مقدماتی )ریاضی کودکان باهوش صداقت

قیمت وسیله: 
750000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
پک بصورت سازماندهی شده با انجام فعالیتها و بازیهای دسته بندی و طبقه بندی شده به آموزش و تقویت مهارتهای کلامی - استدلاهای دیداری و فضایی -استدلال و مفاهیم پایه ریاضی -تقویت و پرورش توجه،حافظه کودکان 3 تا 7 سال می پردازد و در سه سطح مقدماتی پیشرفته و تکمیلی می باشد وهرسطح دارای 3 ترم آموزشی می باشد و هر ترم 18 جلسه یک ساعته برگزار می شود .

 اعتبارنامه