دوباره میسازم

قیمت وسیله: 
200000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
مناسب برای گروه سنی 3-8 سال با هدف افزایش مهارت الگو سازی،سرعت عمل،دقت عمل،تجسم فضایی و تمرین کار گروهی طراحی شده است که شامل 12 قطعه نمدی،22 عدد کارت الگو،تاس رنگ و عدد می باشد. تاس در این بازی نقش ساعت شنی و زمان گیری برای کودک دیگری که در حال چیدمان کارت می باشد را دارد علاوه بر این نقش خود تاس به تنهایی قابلیت محاسبات چهار عمل اصلی به صورت ذهنی و نوشتاری را هم دارد .

 اعتبارنامه