بسته ماشین های ساده لگوی آموزشی

قیمت وسیله: 
7350000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
لگو بسته ماشینهای ساده لگوی آموزشی/ ابتدایی/ دوره‌ی Early Simple Machines (ماشین‌های ساده) که به اختصار ESM نامیده می‌شود مخصوص دانش‌آموزان پایه‌ی سوم دبستان است. از این دوره به بعد اهداف دانشی در مجموعه‌ی طرح درس‌ها پررنگ‌تر می‌شود. دانش‌آموزان در این دوره با مفاهیم پایه‌ی مکانیک به‌طور تجربی آشنا می‌شوند و سازه‌های خود را بر این اساس می‌سازند. در فرآیند این شناخت، دانش‌آموزان با مهارت‌ها و محاسبات پیچیده درگیر نمی‌شوند و کلاس در محیطی شاد و جذاب اداره می‌شود

 اعتبارنامه