بسته مکانیک لگوی آموزشی

قیمت وسیله: 
8250000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
لگو بسته مکانیک مربوط به دوره ابتدایی لگوی آموزشی (تولید شرکت ساخت و اندیشه یکتا/ از نظر محتوایی) دوره‌ی Force and Motion (نیرو و حرکت) ویژه دانش‌آموزان ششم دبستان است. در این دوره دانش‌آموزان با مفاهیم و مکانیزم‌های پایه‌ای مکانیک آشنا می‌شوند. آن‌ها به‌طور فعال و بدون نیاز به آموزش مستقیم، از طریق ساخت مدل‌ های گوناگون، قواعد و قوانین حاکم بر اهرم‌ها، چرخ‌دنده‌ها، چرخ محور و قرقره‌ها را به صورت تجربی فرا می‌گیرند و در ادامه این اصول را در سازه‌های بعدی خود تعمیم می‌دهند.

 اعتبارنامه