بسته رباتیک پیشرفته لگوی آموزشی

قیمت وسیله: 
18250000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
1. دوره‌ی RT لگو بسته روباتیک پیشرفته مربوط به دوره متوسطه اول و دوم لگوی آموزشی (تولید شرکت ساخت و اندیشه یکتا/ از نظر محتوایی) آخرین دوره‌ی آموزش‌های لگو،Robo Technology (تکنولوژی روبات) یاRT است. RT مخصوص دانش‌آموزان دبیرستان و شامل مبحث روباتیک است. در واقع دانش‌آموزانی که در دوره‌های قبلی، کلیه مهارت‌های لازم را درباره‌ی مباحث مکانیکی و مکانیسم‌های ترکیبی آموخته‌اند، اینک کنترل سازه‌های مکانیکی به وسیله‌ی یک پردازشگر را نیز فرا می‌گیرند. در این مرحله مسایل مطرح شده باید به وسیله‌ی طراحی یک روبات برنامه‌نویسی شده حل شود؛ به‌طوری‌که روبات با تحلیل داده‌های محیطی، رفتاری در راستای حل مساله مورد نظر نشان دهد.

 اعتبارنامه