کشتی

اعتبارنامه      دریافت QRcode
چکیده معرفی و کاربرد محصول: 
این محصول موجب یادگیری عمیق در کودکان می‌شود. با کمک این ابزار کارگاه باستان شناسی برای دانش‌آموزان برگزار و با در اختیار داشتن ابزارهای تاریخی نظیر: سنگ نگاره‌، کتیبه‌، سفال، خط میخی شروع به کشف حقیقت می‌نمایند سنگ نگاره‌های قدیمی کتیبه‌های سفالی منقوش به خط میخی کاغذهای نسوز و عکسهای هوایی دانش‌آموزان را در قالب در یک محیط جذاب قرار می‌دهد که امکان تفکر و اندیشه میسر می‌گردد فعالیت‌ها در عین فردی بودن به کارکردهای گروهی و کلاسی وارد می‌شود. ارتقاء مهارت فرضیه‌سازی تقویت هویت دینی آموزش مدیریت زمان ایده‌پردازی گروهی و ایجاد مهارت‌های تحقیقاتی و توسعه مهارت‌های ارتباطی از دستاوردهای این کارگاه می‌باشد.
ویژگیهای دقیق محصول/ توضیحات تکمیلی: 
شماره 1938 تاریخ 1397/01/28
آنونسی از محصول: 
سال ساخت: 
1396
حوزه کاربری: 
گروهی
نوع محصول: 
کمک آموزشی
پایه: 
چهارم
پنجم
ششم
مخاطب: 
دانش‌آموز
نتیجه ارزیابی محصول: 
تایید
محتویات اطلاعاتی وسیله: 
لوازم جانبی
تاریخ انقضا: 
چهارشنبه, 29 اسفند, 1403