ملکه رنگ‌ها

اعتبارنامه      دریافت QRcode
چکیده معرفی و کاربرد محصول: 
ابزاری برای یادگیری عمیق و آموزش کار گروهی و روحیه ساختن گرایی. داستان آرش کمانگیر در قالب کارگاه هنر ارائه و دانش‌آموزان با کمک پودر رنگ نساجی قابلیت بسیار بالایی در شکفتن با آب دارد و شیر و جوهر سه رنگ اصلی و جدول رنگ‌های طراحی شده به ساخت رنگ‌ها پرداخته و سپس با بلند‌خوانی قصه اساطیری و نقاشی می‌پردازند. ارتقای مهارت‌های شنیداری و کارگروهی خلق رمان‌های نامحدود با سه رنگ اصلی و تقویت هوش تصویری از مزایای این محصول در سفر می‌باشد. دانش‌آموزان در ابتدا به صورت فردی و فعالیت خود را آغاز کرده و سپس به صورت گروهی درآمده و در نهایت به بررسی آثار در قالب کلاسیک ادامه فعالیت داده و از نظرات و نگاه‌های یکدیگر به یک داستان واحد متصل می شود. تشخیص رنگها و ایجاد روحیه خلق از جمله مزیت‌های این درس افزار تربیتی آموزشی است.
ویژگیهای دقیق محصول/ توضیحات تکمیلی: 
تاریخ 1396/12/23 شماره 26487
آنونسی از محصول: 
سال ساخت: 
1396
حوزه کاربری: 
گروهی
نوع محصول: 
کمک آموزشی
پایه: 
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مخاطب: 
دانش‌آموز
نتیجه ارزیابی محصول: 
تایید
محتویات اطلاعاتی وسیله: 
لوازم جانبی
تاریخ انقضا: 
چهارشنبه, 29 اسفند, 1403