کیت آموزشی الفبای انگلیسی

قیمت وسیله: 
500000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
"مجموعه آموزشی الفبای آوانگاری"مجموعه ای است که زبان آموز علاوه بر آشنایی کامل با الفبای انگلیسی ،نحوه صحیح استفاده از دیکشنری را هم ‌می‌آموزد. زبان آموز با فراگیری این الفبا می تواند کلمات را به طور صحیح و به آسانی تلفظ نماید.

 اعتبارنامه