مانی نا

قیمت وسیله: 
220000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
بسته بازی آموزشی «ماجراهای مانی نا» تلفیقی از قصه، بازی، نمایش و آموزش ویژه والد و کودک است. و سعی دارد تا آموزش های روانشناسی مختص والدین و مربیان در ارتباط با هوش هیجانی کودک را به زبانی ساده و در قالب بازی های ارائه نماید.

 اعتبارنامه