محمود غفاری توچائی

پروفایل تولیدکننده

زمینه فعالیت: 
علمی- آموزشی
عنوان فعالیت/ مرجع صدور مجوز/ شماره مجوز: 
مخترع/سازمان مالکیت معنوی
خلاصه‌ی سوابق مرتبط: 
گواهی ثبت اختراع از سازمان مالکیت معنوی کشور به شماره93652به تاریخ1396/07/02 کسب مدال طلا از جشنواره اختراعات کره جنوبی2018 کسب مدال طلا از جشنواره اختراعات خاورمیانه کویت2019 کسب مدال برنز از جشنواره اختراعات آلمان2018 کسب جایزه ویژه از چین تایپه2019 کسب اعتبارنامه اختراع از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران کسب اعتبار نامه محصول از سازمان تکنولوژی های آموزشی وزارت آموزش و پرورش
تولیدکننده: 
حقیقی
آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل: 
لیسانس
رشته تحصیلی مدیرعامل: 
ریاضی
استان محل کار: 
گیلان
تلفن تماس مشتریان(با پیش شماره): 
01332761254
نشانی محل کار با کدپستی جهت مشتریان: 
4168933698
وضعیت اشتغال: 
همکار فرهنگی

سابقه

مدت عضویت
1 ماه 1 روز