بسته آموزشی رباتیک

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
رباتیک - خلاقیت
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
8 الی 18 سال

 اعتبارنامه

محاسبه ذهنی با استفاده از چرتکه اسمارت آکادمی

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
محاسبات ذهنی بر پایه ریاضی
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
ابتدایی

 اعتبارنامه

مداد 6

نوع محصول: 
درس افزار خود آموز

مشخصات اثر از نظر مخاطب

پایه: 
ششم ابتدایی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

مداد 5

نوع محصول: 
درس افزار خود آموز

مشخصات اثر از نظر مخاطب

پایه: 
پنجم ابتدایی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

بیشتراز جمع بندی فیزیک

قالب فیلم: 
مستند
فرمت: 
DVD

مشخصات فيلم از نظر مخاطب

درس و موضوع در آموزش رسمی: 
فیریک
پایه: 
پیش دانشگاهی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

یاسین قلب کتاب هستی

قالب فیلم: 
مستند
فرمت: 
DVD

مشخصات فيلم از نظر مخاطب

جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه