خمیر سبک پایه آب

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
آموزش عروسک‌های حرکتی به شکل حروف الفبا و اعداد و ساخت احجام و سازه‌های هندسی و استفاده از خمیر برای شناخت اعداد، اندازه، مقدار، فرم و کاربرد آن در مباحث ریاضی.
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
3 سال به بالا

 اعتبارنامه

بسته آموزشی ریاضیات آسان

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
پرورش هوش منطقی-ریاضی و برقراری ارتباط با هوش هندسی-فضایی
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
11 سال به بالا

 اعتبارنامه

مداد 6

نوع محصول: 
درس افزار خود آموز

مشخصات اثر از نظر مخاطب

پایه: 
ششم ابتدایی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

مداد 5

نوع محصول: 
درس افزار خود آموز

مشخصات اثر از نظر مخاطب

پایه: 
پنجم ابتدایی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

بیشتراز جمع بندی فیزیک

قالب فیلم: 
مستند
فرمت: 
DVD

مشخصات فيلم از نظر مخاطب

درس و موضوع در آموزش رسمی: 
فیریک
پایه: 
پیش دانشگاهی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

یاسین قلب کتاب هستی

قالب فیلم: 
مستند
فرمت: 
DVD

مشخصات فيلم از نظر مخاطب

جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه