کیت آموزشی الفبای انگلیسی

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
اول متوسطه اول

 اعتبارنامه

آزمایشگاه همراه من

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
مفاهیم آزمایشگاهی علوم
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
6 تا 12

 اعتبارنامه

نرم افزار ششم دبستان میشا و کوشا

نوع محصول: 
درس افزار خود آموز

مشخصات اثر از نظر مخاطب

درس و موضوع در آموزش رسمی: 
هدیه های آسمان
پایه: 
ششم ابتدایی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

بازی و ریاضی پویا

نوع محصول: 
کمک درسی(همراه کتاب)

مشخصات اثر از نظر مخاطب

آموزش رسمی: 
پایه: 
اول ابتدایی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

مسائل شیمی

قالب فیلم: 
پویانمایی
فرمت: 
DVD

مشخصات فيلم از نظر مخاطب

آموزش رسمی: 
درس و موضوع در آموزش رسمی: 
شیمی دبیرستان
پایه: 
سوم متوسطه دوم
پایه: 
پیش دانشگاهی
پایه: 
دوم متوسطه دوم
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
مسائل شیمی
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
16-18
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

زرین و سیمین در موزه ملی ایران و موزه رضاعباسی وموزه های خارجی

قالب فیلم: 
مستند
فرمت: 
VCD

مشخصات فيلم از نظر مخاطب

درس و موضوع در آموزش رسمی: 
برای مقاطع ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان وکاردانش و هنرستان وبرای کتابهای تاریخ وادبیات و اجتماعی وجغرافی وهنر بسیارمفید است
پایه: 
سوم ابتدایی
پایه: 
ششم ابتدایی
پایه: 
سوم متوسطه اول
پایه: 
سوم متوسطه دوم
پایه: 
چهارم ابتدایی
پایه: 
اول متوسطه اول
پایه: 
اول متوسطه دوم
پایه: 
پیش دانشگاهی
پایه: 
پنجم ابتدایی
پایه: 
دوم متوسطه اول
پایه: 
دوم متوسطه دوم
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه