استانداردها

استاندارد ابتدایی

 

استاندارد متوسطه اول

 

استاندارد متوسطه دوم

 

استاندارد مشارکتی

 

اعتبار بخشی

 

ارزشیابی

 
 

استانداردهای فضا و تجهیزات آموزشی

application/pdf iconاستانداردهای فضا و تجهیزات تربیت بدنی مدارس

application/zip iconاستانداردهای نمایشگر تعاملی برای مدارس هوشمند

application/pdf iconاستانداردهای بسته های تربیت و یادگیری

application/pdf iconاستانداردهای پایگاه تغذیه سالم مدارس

 

استانداردهای سازمان ملی استاندارد

application/pdf iconفناوری اطلاعات برای یادگیری، آموزش و پرورش- سازمان و چارچوب توصیف منبع یادگیری فراگیر

application/pdf iconمجموعه تجهیزات آموزش تعمیر لوازم خانگی -الزامات ایمنی و ویژگیها

application/pdf iconدفاتر درسی مدارس - ویژگی ها و روش های آزمون

application/pdf iconگچ مدارس

application/pdf iconمنسوجات -پارچه های روپوش مدارس-ویژگیها

application/pdf iconروشنائی مدارس

application/pdf iconمبلمان -قفسه لباس مراکز آموزشی -ویژگی ها و روش های آزمون

application/pdf iconرخت‌آویز مدارس

application/pdf iconمبلمان -میز نقشه کشی مدارس-ویژگیها و روشهای آزمون

application/pdf iconبهداشت مدارس

application/pdf iconآیین کار اصول کلی مکان یابی و تأمین بهداشت ساختمانهای آموزشی

application/pdf iconآیین کار مکان‌یابی، ساختمان، تجهیزات و بهداشت بوفه مدارس

application/pdf iconآئین کار اصول جانمایی، طراحی و بهداشتی در توالت، دستشویی و آبخوری مدارس

application/pdf iconمقاومت اتصال بدنه اتوبوس مدرسه

application/pdf iconایمنی خودورهای موتوری اتوبوس های مدرسه در برابر غلتیدن-ویژگی ها و روش های آزمون

application/pdf iconایمنی صندلی اتوبوس مدرسه و حفاظت سرنشین از برخورد به سازه‌های درون خودرو

application/pdf iconاصول طراحی ایمنی مدارس در برابر آتش مبحث فرار

application/pdf iconآئین اصول بهره‌برداری از وسایل گرمایش سیستم متمرکز در مراکز آموزشی

application/pdf iconآئین کار اصول بهره‌برداری از وسایل گرمایش غیر متمرکز در مراکز آموزشی

application/pdf iconاصول ایمنی و ضوابط فنی نصب موتورخانه‌های گازسوز در مراکز آموزشی

application/pdf iconآئین کار ایمنی کفهای ساختمان مدارس

application/pdf iconآئین کار ایمنی پنجره‏های مدارس

application/pdf iconآئین کار ایمنی درهای مدارس

application/pdf iconآئین کار اصول طراحی ایمنی مدارس دربرابرآتش

application/pdf iconآئین کار تامین آسایش محیطی درفضاهای آموزشی

application/pdf iconآئین کار اصول طراحی ایمنی فضای باز در مدارس

application/pdf iconآئین کار ایمنی کریدورها وراهروهای مدارس

application/pdf iconآئین کار اصول طراحی ایمنی پلکان مدارس ابتدایی

application/pdf iconپرگارهای آموزشی - ویژگیها و روشهای آزمون

application/pdf iconکلاس درس دبیرستان ـ ویژگیها

application/pdf iconکلاس مدارس ابتدایی ـ ویژگیها

application/pdf iconکلاس مدارس راهنمایی ـ ویژگیها

application/pdf iconریزتراکم های خدمات شهری ـ فضاهای آموزشی ـ آیین کار

application/pdf iconاستاندارد فضاهای آموزشی کودکان ودانش آموزان استثنایی ـ ویژگیها

application/pdf iconکاغذ و مقوا-کاغذ و مقوای مورد استفاده در کتابهای درسی مدارس-ویژگیها و روشهای ازمون

application/pdf iconبیوتکنولوژی -فرآیند تولید در مقیاس انبوه -شرایط و روشهای کاری،آموزشی و کنترل کارکنان -آیین کار

application/pdf iconمبلمان -میز و صندلی مراکز آموزشی قسمت اول -ابعاد عملکردی

application/pdf iconمبلمان -میز و صندلی مراکز آموزشی قسمت دوم -الزامات ایمنی و روش های آزمون

application/pdf iconآموزش الکترونیکی-آموزش و پرورش -ویژگیها

application/pdf iconآموزش الکترونیکی (مجازی)-ویژگی ها

application/pdf iconتجهیزات آموزشی -مجموعه تجهیزات آموزش سیستم سوخت رسانی و جرقه موتورهای انژکتوری-الزامات ایمنی و ویژگی ها

application/pdf iconتجهیزات آموزشی -مجموعه تجهیزات آموزش برق صنعتی و ساختمان -الزامات ایمنی و ویژگیها

application/pdf iconتجهیزات آموزشی -مدلهای آناتومی آموزشی-الزامات ایمنی و ویژگیها

application/pdf iconتجهیزات آموزشی -مجموعه تجهیزات آموزش تعمیر لوازم خانگی -الزامات ایمنی و ویژگیها

application/pdf iconتجهیزات آموزشی -شیشه آلات آموزشی- ویژگیها

application/pdf iconتابلو نگارش برای مراکز آموزشی-الزامات ارگونومیک،فنی و ایمنی و روش های آزمون

application/pdf iconتجهیزات آموزشی - مجموعه تجهیزات آموزش سیم پیچی - تعمیر و راه اندازی -ماشین های الکتریکی- الزامات ایمنی و ویژگیها

application/pdf iconتجهیزات آموزشی - مجموعه تجهیزات آموزش برق خودرو- تابلو آموزشی- الزامات ایمنی و ویژگیها

application/pdf iconتجهیزات آموزشی - مجموعه تجهیزات آموزش اپتیک هندسی-الزامات ایمنی و ویژگیها

application/pdf iconفناوری اطلاعات -یادگیری ،آموزش و پرورش-فراداده ای برای منابع یادگیری -قسمت 5- عناصر آموزشی

application/pdf iconخدمت یادگیری خارج از نظام رسمی آموزشی– الزامات خدمات

application/pdf iconتجهیزات آموزشی -مجموعه میزهای آموزش الکترونیک -الزامات ایمنی و ویژگی ها

application/pdf iconتجهیزات آموزشی -مجموعه تجهیزات آموزش سامانه ترمز خودرو-الزامات ایمنی و ویژگی ها

application/pdf iconتجهیزات آموزشی -مجموعه تجهیزات آموزش سامانه فرمان و تعلیق جلوی خودرو-الزامات ایمنی و ویژگی ها

application/pdf iconتجهیزات آموزشی - تجهیزات آموزشی تعاملی (هوشمند)-الزامات ایمنی و ویژگی ها

application/pdf iconمدارک تحصیلی و آموزشی

application/pdf iconموسسات آموزشی و سایر موسسات مشابه -بهداشت و ایمنی برای طراحی و فناوری -راهنما

application/pdf iconالزامات ایمنی تجهیزات الکتریکی برای استفاده در اندازه گیری ،کنترل و آزمایشگاه -الزامات عمومی برای تجهیزات در نظر گرفته شده در فضاهای آموزشی مورد استفاده کودکان (3تا 16 سال )