سامانه آموزشي

سامانه آموزش آنلاین LMS

سامانه آموزش مجازی خدمتی دیگر از گروه تهران ال ام اس در راستای بهرمندی بیشتر موسسات آموزش عالی، آموزشگاه ها و اساتید از سیستم های نوین آموزشی (آموزشگاه آنلاین به همراه کلاس های آنلاین ) بصورت اجاره ماهانه در بسته هایی با تعداد کاربران از 100 کاربر تا 500 کاربر بصورت همزمان می باشد .( در صورت درخواست می توان با تعدا کارران بیشتر نیز ارائه گردد)

سامانه نیمکت

سامانه مدیریت آموزشی نیمکت، بستری جهت هوشمند سازی تمام فرآیند های مدارس می باشد. امکانات سامانه به شرح ذیل می باشد: - امکان ثبت وضعیت تحصیلی دانش آموزان شامل نمرات کلاسی، آزمون ها، تکالیف و ... - ارائه کارنامه های کمی و توصیفی برای کلیه مقاطع تحصیلی - امکان ثبت وضعیت انضباطی دانش آموز شامل غیبت، تأخیر، تشویق و تذکر - امکان برگزاری کلاس های مجازی - امکان ارائه و ارزشیابی تکالیف به صورت آنلاین - امکان ایجاد نظرسنجی از دانش آموزان و اولیا - امکان دریافت جزوات آموزشی از طریق سامانه - امکان اطلاع از اخبار مرتبط با مدرسه از طریق سامانه - گزارش دهی از وضعیت تحصیلی و انضباطی مدرسه به مدیریت

نورون

سامانه نورون، بستری برای تسهیل فرایندهای آموزشی و ارائه خدمات به کاربران حوزه آموزش اعم از دانش آموزان، اولیا و کادر مدرسه به صورت هوشمند و سیستماتیک می باشد. به این صورت که کل فرایند آموزشی و اداری دانش آموز در این بستر انجام می شود.