شبيه ساز آزمايشگاه

آزتو (سامانه شبیه ساز آزمایشگاه)

آزِتو، مجموعه ای از آزمایشگاه های علمی و درسی مجازی تحت وب و آنلاین می باشد که منطبق با محتوای آموزشی مصوب وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم است. این آزمایشگاه ها به صورت کاملا تعاملی طراحی شده اند تا کاربر بتواند احساس حضور در یک آزمایشگاه واقعی را تجربه نماید. در آزتو، دانش آموز پس از ورود به وبسایت، آزمایش مورد نظر را انتخاب ، ستاپ آزمایش را تهیه و پارامترهای ورودی را تعیین کرده و برنامه شبیه سازی را اجرا می نماید و سپس نتایج آزمایش را به صورت اعداد خروجی و یا نمودارهای گرافیکی مشاهده می نماید. نتایج را با توجه به دانش و استنباط خود تحلیل و دسته بندی نموده و گزارش آن را تهیه می کند.