دفترمشق چوبی

قیمت وسیله: 
1000000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این محصول ویژه کودکان پیش‌دبستان و دانش‌آموزان مقطع ابتدایی است و از قطعات چوب تهیه شده است. طراحی آن به گونه‌ای است که همگام با بازی، می‌توان قواعد و راه و رسم زندگی و ضوابط مورد قبول جامعه را به کودک آموزش داد.

 اعتبارنامه