شنی منی (تخته جادویی ماسه)

قیمت وسیله: 
450000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این بسته کمک آموزشی یکی از انواع موثر بازی های کمک آموزشی، برای آموزش حروف و اعداد است. ماسه بازی به علت ماهیت چند بعدی که دارند ابزاری قدرتمند در پرورش توانایی های کودک به شمار می رود. و امروزه جژئ اصلی آموزش پیش از دبستان جهت ایجاد شناخت و تقویت ماهیچه های ریز و درشت کودکان به کار می رود علاوه بر آن ماسه به عنوان یک تسهیلگر قوی طبیعی احساس خوب یادگیری را در کودک تقویت و اورا به یادگیری حروف و نوشتن آن بدون دغدغه مداد گرفتن آشنا ساخته و ابزاری برای پیشگری از اختلالهای بد خطی ،زبان آموزی ، خواندن ، نوشتن، ریاضی و علوم محسوب می شود .

 اعتبارنامه