سازه‌های مکانیکی چالیک (سطح 1)

قیمت وسیله: 
850000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این محصول مناسب گروه سنی ابتدایی می‌باشد و دانش‌آموزان با استفاده از آن سرفصل‌های کتب درسی مانند تقارن، نیروها، اهرم‌ها، نسبت و تناسب ... را در قالب کار عملی می‌آموزند.

 اعتبارنامه