تانگو

چکیده معرفی محصول: 
شامل 24 کارت بازی دو رو - دو دسته 7 تایی شکل هندسی که میتواند به صورت تکی و یا دو نفره استفاده گردد. این محصول موجب تقویت قوای حل مسئله و تجسم ذهنی افراد میشود. هوش و منطق ریاضی را بالا میبرد. از تانگو میتوان برای پرورش خلاقیت و آموزش اصول هندسه استفاده کرد.

 اعتبارنامه