بازی جمع قفل و کلید

قیمت وسیله: 
350000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
نحوه کار با این محصول بدین گونه است که ابتدا بر روی قفل‌ها یک جمع نوشته شده و بر روی کلیدها پاسخ قرار دارد ولی فقط پاسخ درست به صورت پازلی در قفل قرار می‌گیرد، اگر پاسخ نادرست باشد پازل کامل نما شود. بازی قفل و کلید برای دانش‌آموزان پایه اول دبستان مفید می‌باشد.

 اعتبارنامه