کارتهای تقویت املای کیمیانا

قیمت وسیله: 
980000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
وسیله پیش رو با هدف تقویت املای دانش آموزان دوره اول ابتدایی یعنی پایه‌های اول تا سوم طراحی شده است.کلیه کلمات پایه اول بعلاوه کلمات پر کاربرد که بچه ها با آنها بیشتر سر و کار دارند در این مجموعه آمده است. هدف اصلی این وسیله آموزشی در درجه اول تقویت املاست و در درجات بعدی دانش آموز می‌تواند با استفاده از این کارتها مهارتهای دیگری را تقویت کند؛ از جمله حافظه دیداری، تقویت خزانه واژگان، دقت و تمیز دیداری و....در این وسیله کلمه به همراه تصویر به کودک ارائه می‌شود که این امر سبب بازشناسی و یادآوری راحت تر کلمات برای کودک است و همچنین به خاطرسپاری بعضی از کلمات انتزاعی که معمولا کودکان تصویری از آنها در ذهن ندارند نیز، مثل عبور ،با کمک این وسیله تسهیل می‌گردد .همچنین پایین هر تصویر معنی کلمه مربوطه نوشته شده که این امر به تقویت ادراک کودک منجر می‌شود

 اعتبارنامه