تصمیم گیری در سیستمهای هوشمند: یادگیری عملی و آسان منطق ریاضی به کمک آزمایشهای ساده

چکیده معرفی محصول: 
دانش آموزان با استفاده از این بسته آموزشی بکمک آزمایشهایی جذاب و هدفمند درکنار درک مفاهیم پایه و اساسی کتب درسی مرتبط با مباحث برق و الکترونیک، کاربرد برق و هوش مصنوعی در زندگی روزمره را به سادگی درک می نمایند. از آنجایی که عملکرد بسته آموزشی قابلیت رفتار تعاملی دو طرفه را با مخاطب خود دارا می باشد، با ایجاد تعاملی حقیقی بین قطعات الکترونیکی، نقشه مدارها و سیستمهای تصمیم گیر هوشمند مقدمه ای مناسب برای شروع کار با نرم افزار است. در این بسته مخاطبین حین مشاهده شبیه سازیهای جذاب انجام شده در نرم افزارهای ادیسون، مالتیسیم و کروکدیل با کارکرد این نرم افزارها آشنا می شوند. بعد از آشنایی با این بسته دانش آموزان می توانند سیستمهای پیشرفته تر را با این نرم افزارها مطالعه و طراحی کنند. این بسته کاربردهای عملی متنوع دارد. از جمله این کاربردها می توان کنترل سیستم های رباتیک و حالتهای تصمیم گیری آنها، آشنایی با هوش مصنوعی و سیستم های حاکم بر کامپیوترهای دیجیتال را نام برد. خود آموز بودن، استفاده از فیلمهای آموزشی، عدم نیاز به کامپیوتر شخصی، قابلیت حمل آسان، ایمنی دستگاه، آموزش ساده مبانی کامپیوتر بکمک مثالهای متنوع کاربردی بکمک نور، صدا، حرکت و حسگرهای نور، دما و مادون قرمز از دیگر ویژگیهای این بسته است.

 اعتبارنامه