ریاضی

پلتفورم موبایل لرنینگ آرش و آنا

اپلیکیشن آرش و آنا، در ابتدا یک موبایل اپلیکیشن حاوی فیلم های آموزشی کتابهای درسی مقطع کلاس اول تا ششم دبستان بود که به نام بسته آموزشی "آرش وآنا" (دو شخصیت اصلی داستان های آموزشی درسی در این مجموعه). پس از انتشار این اپلیکیشن با ایجاد قابلیت عرضه سایر بسته های آموزشی، این محصول تبدیل به یک پلتفورم برای عرضه بسته های مختلف آموزش ویدئویی گردید که هم اکنون 5 برند مختلف آموزشی روی این موبایل اپلیکیشن درحال عرضه می باشند.