کاغذ معرف کبالت کلرید

اعتبارنامه      دریافت QRcode
چکیده معرفی و کاربرد محصول: 
در آزمایشگاه از شناساگر های مختلفی مانند PH و تورنسل و .. استفاده می شود . این مواد در تماس با مواد مختلف تغییر رنگ داده و موجب شناسائی میزان PH آن ماده می شوند . همچنین از محلول بندیکت برای تشخیص گلوکز استفاده می شود . یکی از ضروریات بشریت تشخیص رطوبت در محیط می باشد . برای این منظور از ماده کبالت کلرید کمک گرفته می شود که در محیط خشک به رنگ آبی بوده و بلا فاصله در تماس با بخار آب به رنگ صورتی در می آید . برای تشخیص رطوبت محیط . تشخیص رطوبت حاصل از واکنش های شیمیایی . تعریق در گیاهان . و تنفس در گیاهان . وجود روزنه در برگ گیاهان ومقایسه تعداد روزنه های روی برگ و زیر برگ گیاهان کاربرد دارد .
ویژگیهای دقیق محصول/ توضیحات تکمیلی: 
ابعاد بسته بندی 85 میلیمتر ارتفاع و قطر 45 میلیمتر . قوطی در پیچ دار آبی رنگ - حاوی یک بسته سیلیکاژل برای جذب رطوبت احتمالی محیط و 50 برگ کاغذ معرف کبالت کلرید به ابعاد 12 میلیمتر ×69 میلیمتر
سال ساخت: 
1396
حوزه کاربری: 
فردی
گروهی
کارگاهی-آزمایشگاهی
نوع محصول: 
کمک آموزشی
دوره و درس: 
پایه: 
پنجم
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
کارشناسان
تیزهوش
دانش آموز همراه مربی یا والدین
نتیجه ارزیابی محصول: 
تایید
محتویات اطلاعاتی وسیله: 
بروشور

درخواست‌ها و پیام‌ها

5 + 2 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.