مکعب های خلاقیت ترافیکی

اعتبارنامه      دریافت QRcode
چکیده معرفی و کاربرد محصول: 
این محصول دارای 8 الگوی گسترده مکعب می باشد که تصاویری بر روی آن حک شده است، فرد ابتدا بایستی مکعب‌ها را ساخته و سپس طبق راهنمای موجود در بازی، آن‌ها را در کنار هم قرار دهد تا مکبع سه بعدی بزرگتر که 9 تصویر اصلی و کامل را شکل می دهد، تشکیل گردد. تصاویر حاوی نکات آموزشی در رابطه با قوانین راهنمایی و رانندگی و فرهنگ ترافیک می باشد. این بازی به رشد خلاقیت کودک، هوش فضایی، حرکت براساس الگو و نقشه، دست ورزی، درک اشکال هندسی و نیز رعایت نکات ایمنی در ترافیک کمک می نماید.
ویژگیهای دقیق محصول/ توضیحات تکمیلی: 
این محصول دارای 8 الگوی گسترده مکعب می باشد که تصاویری بر روی آن حک شده است، فرد ابتدا بایستی مکعب ها را ساخته و سپس طبق راهنمای موجود در بازی، آن ها را در کنار هم قرار دهد تا مکعب سه بعدی بزرگتر که 9 تصویر اصلی و کامل را شکل می دهد، تشکیل گردد. تصاویر حاوی نکات آموزشی در رابطه با قوانین راهنمایی و رانندگی و فرهنگ ترافیک می باشد.
سال ساخت: 
1394
حوزه کاربری: 
فردی
گروهی
نوع محصول: 
کمک آموزشی
پایه: 
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
مخاطب: 
مربی
دانش‌آموز
معلم
دانش آموز همراه مربی یا والدین
نتیجه ارزیابی محصول: 
تایید
محتویات اطلاعاتی وسیله: 
بروشور
لوازم جانبی
تاریخ انقضا: 
پنجشنبه, 20 دى, 1403

درخواست‌ها و پیام‌ها

4 + 13 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.