زبان انگلیسی

خانه آموزش زبان (لرنست)

اپلیکیشن جامع اموزش زبان لرنست با نوین ترین شیوه ی اموزشی کلاسهای اموزشی را در بستر مجازی شبیه سازی کرده است. درهر جلسه ی اموزشی مطالب اموزشی در قالب ویدیوهای تصویری،اموزش های صوتی و نوشتاری در کنار سوالات متنوع فراوان با پاسخنامه ی تشریحی قرار داده شده اند و دانش اموزان به تنهایی یا در کنار همکلاسیهای خود به یادگیری زبان میپردازند و سوالات خود را از پشتیبانان اموزشی میپرسند.همچنین بخش های رایگانی نظیر موزیک ویدیو ،پادکست،داستان صوتی،جدول و لغات تصویری برای یادگیری بهتر زبان اموزان در اپلیکیشن قرار داده شده است

سیستم سنجش و ارزشیابی مرآت (اپلیکیشن و کارپوشه)

برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر واحدهای یادگیری (بخش‌بندی کتاب‌های درسی بر اساس اهداف آموزشی)/ خودارزیابی‌های مستمر در هر واحد یادگیری : دانش‌آموزان می‌توانند در اپلیکیشن مرآت در هر زمان، با خودارزیابی‌های مستمر (به دفعات نامحدود و با سوالات متفاوت از بانک سوال هوشمند) به ازای هر واحد یادگیری خودآموزی هدفمند نمایند و با مشاهده نتیجه، پاسخ تشریحی یا فیلم پاسخ و با تکمیل پازل تسلط بر هر واحد یادگیری، یادگیری خود را تا حد تسلط توسعه دهند.