سیستم سنجش و ارزشیابی مرآت (اپلیکیشن و کارپوشه)

اعتبارنامه      دریافت QRcode
چکیده معرفی و کاربرد محصول: 
برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر واحدهای یادگیری (بخش‌بندی کتاب‌های درسی بر اساس اهداف آموزشی)/ خودارزیابی‌های مستمر در هر واحد یادگیری : دانش‌آموزان می‌توانند در اپلیکیشن مرآت در هر زمان، با خودارزیابی‌های مستمر (به دفعات نامحدود و با سوالات متفاوت از بانک سوال هوشمند) به ازای هر واحد یادگیری خودآموزی هدفمند نمایند و با مشاهده نتیجه، پاسخ تشریحی یا فیلم پاسخ و با تکمیل پازل تسلط بر هر واحد یادگیری، یادگیری خود را تا حد تسلط توسعه دهند. تمام نتایج عملکرد دانش‌آموزان در کارپوشه ذخیره می‌گردد و بر اساس آن بازخوردهای موثری در قالب گزارش‌های متنوع از طریق کارپوشه اختصاصی به دانش‌آموزان ، معلمان و مدرسه جهت بهبود مستمر عملکرد ارائه‌ می‌گردد. / جمع بندی های دوره‌ای مبتنی بر واحدهای یادگیری : دانش‌آموزان می‌توانند هر چند هفته یکبار با شرکت در آزمون هماهنگ به مرور و جمع‌بندی واحدهای یادگیری مطالعه شده بپردازند و یادگیری خود را تثبیت نمایند و پس از پایان آزمون با مشاهده پاسخنامه تشریحی یا فیلم پاسخ سوالات و کارنامه و روندنمای درسی و مطالعاتی خود بازآموزی هدفمند نمایند.ضمن اینکه بازخوردهای مؤثری برای بهبود عملکرد در قالب گزارش‌های متنوع از نتایج آزمون در کنار نتایج خودارزیابی‌های مستمر وساعت‌های مطالعه دانش‌آموزان در کارپوشه اختصاصی به دانش‌آموزان ، معلمان و مدرسه جهت بهبود عملکرد ارائه‌ می‌گردد.در این سیستم ،‌ تاریخچه عملکرد تمام ذینفعان در سال های تحصیلی متمادی ذخیره می گردد.
بستر ارائه محصول: 
تحت وب و سامانه
کاربردی تلفن همراه
کارکرد محصول: 
آزمون ساز
سال ساخت: 
1397
نوع محصول: 
کمک آموزشی
پایه: 
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
ریاضی ـ فیزیک
تجربی
انسانی
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
مشاور
نتیجه ارزیابی محصول: 
تایید
تاریخ انقضا: 
پنجشنبه, 31 خرداد, 1403
آنونسی از محصول: 

درخواست‌ها و پیام‌ها

16 + 4 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.