زیست‌شناسی

بیازما، شبیه‌ساز گستر نوین آزما

لازمه یک یادگیری موثر درگیری حداکثری دانش آموز با موضوع آموزشی و برانگیختن حس کنجکاوی ذاتی او از طریق انجام آزمایش است. اما محدودیت های آزمایشگاهی و هزینه های بالای تجهیزات موجب شده است این نوع آموزش در مقیاس های محدودی قابلیت اجرایی داشته باشد. ما در بیازما برای برقراری عدالت آموزشی و بهره وری از فرصت های آموزش آزمایشگاهی و گریز از مشکلات آن به طراحی شبیه ساز های دروس فیزیک، شیمی، زیست، علوم، زمین شناسی و حتی ریاضی می پردازیم.

سیستم سنجش و ارزشیابی مرآت (اپلیکیشن و کارپوشه)

برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر واحدهای یادگیری (بخش‌بندی کتاب‌های درسی بر اساس اهداف آموزشی)/ خودارزیابی‌های مستمر در هر واحد یادگیری : دانش‌آموزان می‌توانند در اپلیکیشن مرآت در هر زمان، با خودارزیابی‌های مستمر (به دفعات نامحدود و با سوالات متفاوت از بانک سوال هوشمند) به ازای هر واحد یادگیری خودآموزی هدفمند نمایند و با مشاهده نتیجه، پاسخ تشریحی یا فیلم پاسخ و با تکمیل پازل تسلط بر هر واحد یادگیری، یادگیری خود را تا حد تسلط توسعه دهند.